Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteristä vastaa UniFit Oy, jonka tiedot löydätte Yritykset -välilehdeltä. Yhteydenotto asiakasrekisteriin liittyen tapahtuu Ville Vilénin kautta, ville.vilen@unifit.fi – 040 5022923

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen peruste ja käsittely

Henkilötietojen keräämisen perusteena on on yrityksen asiakassuhde tai vapaaehtoinen tiedonjako asiakkaalle. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Käyttää yhteystietojasi laskutuksen ja valmennuspalveluiden toteuttamiseen
  • Tarjota uutiskirjettä (vaatii suostumuksesi)
  • Kehittää valmennuspalveluitamme paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeita.
  • Sopimusten ja velvoitteiden täyttäminen

Käsiteltävät tiedot asiakasrekisterissä:

  • Laskutusta koskevat perustiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostisoite, puhelinnumero, jne
  • Mahdolliset kuntoseteli -tiedot.
  • Demografia, kuten ikä ja sukupuoli
  • Valmennuspalveluiden historia.
  • Harjoitusohjelmat, ruokapäiväkirjat, kehonkoostumuksen mitat

Tietojen keräys?

Saamme poikkeuksetta tiedot ostotapahtuman yhteydessä tai uutiskirjeen tilauksessa asiakkaalta itseltään. Tietojen antamista edellytetään, jotta valmennuspavelu voidaan tuottaa ja / tai asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä tilaukseen liittyvissä asioissa. Uutiskirjeen tilaus on vapaaehtoista ja voit siitä koska vain luopua saamasi sähköpostin alalaidasta.

Tietojen poisto?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Kenelle tiejoa luovutamme tai siirrämme?

Valmennuspalveluiden laskutuksen yhteydessä tiedot siirtyvät Ropo Group Oy:n laskutusjärjestelmäämme. Asiakkaan tilatessa uutiskirjeen, asiakkaan sähköpostiosoite luovutetaan sähköpostijärjestelmällemme. (WordPress)

Miten suojaamme tiedot?

Henkilötietoihin on oikeus vain UniFit Oy:n työtekijöillä, joille oikeus on myönnetty. Tiedot ovat suojattu palomuurein ja valituilla UniFitin työntekijöillä on yksilöllinen salasana tietoihin pääsemiseksi. Poistamme ja hävitämme tietosi halutessasi viipymättä.

Sinun oikeutesi rekisteriimme?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista.

Keneen voit olla yhteydessä?

Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti Ville Vilénille